רשיונות שימוש

רישיון פרסום

אפשר להשתמש בתמונה לכל מטרה וללא הגבלה (כמובן לא למכירה באתר אחר או מוצר למכירה המונית)

 
 

רישיון מחייב ציון שם הצלם

ניתן להשתמש בתמונה רק כאשר מצורף שם הצלם שצילם את התמונה

 
 

רישיון אילוסטרציה

הרשיון לשימוש בתמונה הוא רק כשהתמונה מצורפת כחלק ממאמר או מכתבה לצורך המחשה אבל אין להשתמש בתמונה בפני עצמה כגון הדפסה בהגדלה, פרסום מוצר, או כשער לספר וכדו'

 
 

רישיון מחייב ציון אילוסטרציה

ניתן להשתמש בתמונה רק כאשר התמונה מצורפת כחלק ממאמר או מכתבה לצורך המחשה וחיבים לציין במפורש כי למצולם אין קשר לכתבה כמו כן אין להשתמש בתמונה בפני עצמה כגון הדפסה בהגדלה, פרסום מוצר, או כשער לספר וכדו'

 
 

רשיון צור קשר

תמונה זו הועלתה ע"י הצלם אם אפשרות הדפסה בלבד
אם הנך מעונין בגודל אחר או מטרה אחרת צור קשר ע"י פניה בטופס 'צור קשר'

 
בכל מקרה אסור באופן מפורש למכור מכירה חוזרת של התמונות. למשל - אסור להעביר את התמונה לאתר אחר על מנת שימכור אותה, או לעשות מהתמונה עצמה כמו שהיא - פוסטר או מוצר כלשהו למכירה המונית – המעוניין להשתמש למטרות אלו, יצור קשר בתיבת "צור קשר" באתר