תנאי קניה

כל התמונות באתר הינם בתשלום ומוגנים בזכות יוצרים, כל שימוש בתמונות שלא ע"י קניה לכל מטרה שהיא בכל גודל ובכל צורה ע"י העתקה או הורדה או כל אופן אחר אסורה ומהווה פגיעה בזכויות היוצרים.

ישנם סוגי רשיונות שונים. (ניתן לראותם כאן) הקונה רשאי להשתמש בתמונה הקנויה אך ורק בכפוף לרשיון המצורף לתמונה

אסורבאופן מפורש למכור מכירה חוזרת של התמונות או המדיה הנכרת באתר "תמונה". אסור להעביר את התמונה לאחר על מנת שימכור אותה או , או לעשות מהתמונה עצמה כמו שהיא - פוסטר או מוצר כלשהו למכירה המונית - אלא אם כן מתקבל אשור בכתב מראש מהנהלת האתר.

השימוש בתמונות מותנה בתשלום מלא של הסכום.

בברכה,

צוות תמונה